newsspotter – přenosová síť

Je tvořena satelitem KA-SAT na pozici 9°E, systémem pozemských bran (satelitních stanic HUB) propojených optickým okruhem a s konektivitou na významné evropské páteřní uzly sítě Internet.

ring

POP

 

signál je od uživatelského terminálu dopraven přes satelitní spot na příslušný satelitní HUB a optickou přípojkou na vhodný Internet POP – Paříž, Londýn, Frankfurt a další, dále podle cílové IP adresy zadané při objednávce služby na zákazníkův media server.newspotter